4 dôvody, prečo aj váš podnik potrebuje rozpočet na bezpečnosť

4 dôvody, prečo aj váš podnik potrebuje rozpočet na bezpečnosť

Novinky

Rozpočet na bezpečnosť podnikania by mal byť pre každého podnikateľa jednou z najdôležitejších vecí, pokiaľ chce zabezpečiť hladký chod podniku. Hoci má väčšina spoločností vyhradený rozpočet na najrôznejšie veci, bezpečnosť podnikania sa často dostáva na vedľajšiu koľaj. No vystavovať sa takto riziku naozaj nestojí za to – to isté by vám povedalo množstvo majiteľov firiem, ktorí si už v minulosti bezpečnostnou krízou prešli.

Prečo je bezpečnosť podnikania taká dôležitá?

Ak podnik nedosahuje maximálny výkon, príčin môže byť niekoľko. Avšak mnohokrát celkový výkon podniku býva priamo negatívne ovplyvnený nedostatočnou podnikovou bezpečnosťou. Zvyčajne až vtedy, keď nastane takýto problém, začne firma upriamovať svoju pozornosť na zlepšovanie bezpečnosti.

Bez efektívneho bezpečnostného systému sa podnik vystavuje mnohým rizikám, medzi ktoré patrí jednak ohrozenie zdravia či života zamestnancov a zákazníkov, riziko zneužitia citlivých údajov spoločnosti, a v neposlednom rade riziko straty majetku spoločnosti a peňažných prostriedkov.

Aké sú teda hlavné dôvody, prečo by aj váš podnik mal mať rozpočet na bezpečnosť podnikania?

  1. Investícia do bezpečnosti šetrí podnikom peniaze

Väčšina podnikov pravidelne prijíma niekoľko preventívnych bezpečnostných opatrení, ktoré v konečnom dôsledku zlepšujú efektivitu podnikania. Spoločnosti, ktoré majú jasne definovaný rozpočet na bezpečnosť, v zásade šetria viac peňazí.  Základom je efektívne plánovanie a identifikácia potenciálnych hrozieb, čím podnik zistí, čo naozaj potrebuje a do akých bezpečnostných opatrení sa oplatí investovať.

 

  1. Váš majetok bude v bezpečí

Pokiaľ investujete do zabezpečenia vášho majetku, nemusíte sa ďalej strachovať o jeho stratu – čo má navyše tú výhodu, že sa môžete sústrediť na iné veci. Dôležité však je dobre si premyslieť, ktorý majetok je potrebné zabezpečiť najväčšmi a ako bezpečnostný rozpočet vašej firmy rozdeliť čo najlepšie. 

  1. Financie na zvýšenie bezpečnosti máte vždy po ruke

Niektoré situácie sa naozaj nedajú predvídať a občas sa stane niečo, s čím sme nepočítali. Často sa stáva, že podniky, ktoré nemajú vyhradený rozpočet na bezpečnosť podnikania, v takýchto prípadoch nemajú voľné finančné prostriedky, ktoré môžu do bezpečnosti podniku v prípade potreby okamžite investovať. Ak však takýto rozpočet máte, v prípade potreby nových bezpečnostných dverí, výmeny zámkov či bezpečnostných kamier máte peniaze vždy k dispozícii.

  1. Podporuje rast firiem

Každý podnik si nepraje nič iné, ako postupne a konzistentne rásť – či už hovoríme o náraste služieb, ktoré firma ponúka, alebo o nárast podnikovej klientely. Hoci je takýto rast vo firme veľmi želaný, vždy je však potrebné sa na to dostatočne pripraviť, pretože s každým rastom vznikajú aj nové podnikové riziká a potreby, vrátane tých bezpečnostných.

 

Bezpečnosť vašej firmy nepodceňujte

Každý majiteľ podniku by mal vedieť, že bezpečnosť podnikania je priamo spojená s jeho úspechom, a z dôvodov uvedených v tomto článku je jasné, že rozpočet na bezpečnosť podnikania je veľmi dôležitý. Ak totiž vašej firme poskytnete dostatočné zabezpečenie, uľahčíte tým hladký chod podnikania a v neposlednom rade sa to odzrkadlí aj na zvýšenej dôvere vašich zákazníkov či klientov voči vami poskytovaným produktom a službám. A s čímkoľvek pre bezpečnosť vášho podnikania alebo domácnosti vám pomôže práve LOCK Service.