Bezpečnostná trieda 3.

Bezpečnostná cylindrická vložka zámku EVVA FPS so stavítkovým systémom s viacnásobne prekrytým profilom kľúča

44,80115,68

+
-

Rozšírený popis produktu

Bezpečnostná trieda 3.

Bezpečnostná cylindrická vložka zámku EVVA FPS je chránená kalenými stavítkami so špeciálne tvarovanou doštičkou proti odvŕtaniu. Profil kľúča je chránený patentom.

Ochranné prvky

• Odolnosť proti vyhmatnutiu a planžetovaniu
• Ochrana proti odvŕtaniu
• Ochrana proti vytrhnutiu
• Odolnosť proti použití nedeštruktívnej dynamickej (tzv. “bump-key”) metódy
• Vložky EVVA FPS je možné osadiť úpravou BSZ (umožňuje otvorenie vložky aj keď je z druhej strany zasunutý kľúč) alebo olivkou.

Kľúče a zabezpečenie kľúčov pre bezpečnostné cylindrické vložky zámkov EVVA FPS

• Organizačná ochrana – Firma EVVA alebo partneri firmy EVVA objednajú kľúče iba pre oprávnené osoby s príslušným oprávnením (bezpečnostnou kartou)
• Právna ochrana – Priemyselná výroba kľúčov sa vykonáva iba vo firme EVVA. Okrem toho sa chráni firma EVVA pred neoprávnenou výrobou kľúčov FPS patentovanými prvkami na kľúči.
• Technologická ochrana – Kľúče disponujú technickými znakmi, ktorých výroba vyžaduje špeciálne stroje.

Použitie

• Zadlabávací zámok
• Prídavný zámok
• Visiaci zámok

Ďalšie možnosti

BSZ – úprava, ktorá umožňuje otvorenie vložky aj pri plnom zasunutí kľúča z opačnej strany vložky (aj pri zabuchnutí dverí s kľúčmi z vnútra je možné ich iným kľúčom otvoriť zvonka)

Prevedenie s palcom alebo ozubeným kolieskom. Štandardne je dodávané 10 zubové koliesko. V prípade, že potrebujete iný počet zubov (napr.: 13) kontaktujte nás.

Normy a certifikáty

• ENV P ČSN 1627 – trieda bezpečnosti3

Súčasti balenia

• zámková vložka v prevedení matný nikel
• 5 kľúčov
• bezpečnostná karta

Bezpečnostná trieda 3.

Bezpečnostná cylindrická vložka zámku EVVA FPS so stavítkovým systémom s viacnásobne prekrytým profilom kľúča

44,80115,68

+
-

Rozšírený popis produktu

Bezpečnostná trieda 3.

Bezpečnostná cylindrická vložka zámku EVVA FPS je chránená kalenými stavítkami so špeciálne tvarovanou doštičkou proti odvŕtaniu. Profil kľúča je chránený patentom.

Ochranné prvky

• Odolnosť proti vyhmatnutiu a planžetovaniu
• Ochrana proti odvŕtaniu
• Ochrana proti vytrhnutiu
• Odolnosť proti použití nedeštruktívnej dynamickej (tzv. “bump-key”) metódy
• Vložky EVVA FPS je možné osadiť úpravou BSZ (umožňuje otvorenie vložky aj keď je z druhej strany zasunutý kľúč) alebo olivkou.

Kľúče a zabezpečenie kľúčov pre bezpečnostné cylindrické vložky zámkov EVVA FPS

• Organizačná ochrana – Firma EVVA alebo partneri firmy EVVA objednajú kľúče iba pre oprávnené osoby s príslušným oprávnením (bezpečnostnou kartou)
• Právna ochrana – Priemyselná výroba kľúčov sa vykonáva iba vo firme EVVA. Okrem toho sa chráni firma EVVA pred neoprávnenou výrobou kľúčov FPS patentovanými prvkami na kľúči.
• Technologická ochrana – Kľúče disponujú technickými znakmi, ktorých výroba vyžaduje špeciálne stroje.

Použitie

• Zadlabávací zámok
• Prídavný zámok
• Visiaci zámok

Ďalšie možnosti

BSZ – úprava, ktorá umožňuje otvorenie vložky aj pri plnom zasunutí kľúča z opačnej strany vložky (aj pri zabuchnutí dverí s kľúčmi z vnútra je možné ich iným kľúčom otvoriť zvonka)

Prevedenie s palcom alebo ozubeným kolieskom. Štandardne je dodávané 10 zubové koliesko. V prípade, že potrebujete iný počet zubov (napr.: 13) kontaktujte nás.

Normy a certifikáty

• ENV P ČSN 1627 – trieda bezpečnosti3

Súčasti balenia

• zámková vložka v prevedení matný nikel
• 5 kľúčov
• bezpečnostná karta