0905 754 798

Zabezpečujeme non-stop servisnú pohotovosť

Systém hlavného a generálneho kľúča

Na základe prístupových práv objednávateľ systému riadi prístup jednotlivých zamestnancov do konkrétnych  priestorov, kancelárií.  Rozpis práv umožňuje detailný prehľad o tom, kto a kam má prístup.

Jeden kľúč dokáže otvoriť všetky dvere, do ktorých má osoba povolený vstup.

Máte otázky? Neváhajte a kontaktujte nás!

KONTAKTUJTE NÁS